T+Z+I+K+I = TZIKI

Autores

Livros (William Gibson)

Neuromante